Trồng cây trên sân thượng nhà biệt thự Chị Thuỷ Q6

Trồng cây trên sân thượng nhà biệt thự Chị Thuỷ Q6.

Thông tin tổng quan dự án thiết kế và thi công sân vườn 

  • Tên dự ánThiết kế & thi công vườn trên sân thượng biệt thự đẹp
  • Chủ đầu tư: Chị Thuỷ
  • Đơn vị  thiết kế và thi côngSân vườn Đỉnh Việt
  • Vị trí dự án: Q6, TP.HCM

Hình ảnh hiện trạng trước khi thi công

Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự
Trồng cây trên sân thượng biệt thự