Thi công vườn trên sân thượng đẹp Anh Vinh tại chung cư Sky Garden 3

Thi công vườn trên sân thượng đẹp bonsai Anh Vinh tại chung cư Sky Garden 3.

Thông tin tổng quan dự án thiết kế sân vườn nhà biệt thự

  • Tên dự ánThi công sân vườn trên sân thượng tầng penhouse chung cư Sky Garden 3
  • Chủ đầu tư: Anh Vinh
  • Đơn vị  thiết kế và thi côngSân vườn Đỉnh Việt
  • Vị trí dự án: TP.HCM

Hình ảnh hiện trạng trước khi thi công

Thi công vườn trên sân thượng đẹp
Thi công vườn trên sân thượng đẹp

Hình ảnh sau khi Đỉnh Việt trực tiếp thi công

Thi công vườn trên sân thượng đẹp
Thi công vườn trên sân thượng đẹp
Thi công vườn trên sân thượng đẹp
Thi công vườn trên sân thượng đẹp
Thi công vườn trên sân thượng đẹp
Thi công vườn trên sân thượng đẹp
Thi công vườn trên sân thượng đẹp
Thi công vườn trên sân thượng đẹp
Thi công vườn trên sân thượng đẹp
Thi công vườn trên sân thượng đẹp
Thi công vườn trên sân thượng đẹp
Thi công vườn trên sân thượng đẹp

Video sân vườn sau khi hoàn thiện