Thi công vườn trên sân thượng biệt thự đẹp phong cách Âu

Thiết kế thi công vườn trên sân thượng biệt thự đẹp phong cách Âu.

Thông tin tổng quan dự án thiết kế sân vườn nhà biệt thự

  • Tên dự ánThiết kế & thi công vườn trên sân thượng biệt thự đẹp
  • Chủ đầu tư: Chị Vân
  • Đơn vị  thiết kếSân vườn Đỉnh Việt
  • Vị trí dự án: Văn Thân, Q6, TP.HCM

Hình ảnh hiện trạng trước khi thi công

Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu

Hình ảnh sau khi thi công

Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu

Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách ÂuThi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu

Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu

Sân vườn 4 tháng sau

Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu
Thi công vườn trên sân thượng đẹp phong cách Âu