Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi đẹp hiện đại nhà Chị Bích tại Lái Thiêu

Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi đẹp hiện đại nhà Chị Bích tại Lái Thiêu Bình Dương.

Thông tin tổng quan dự án thiết kế sân vườn nhà biệt thự

  • Tên dự ánThi công sân vườn biệt thự hồ bơi đẹp
  • Chủ đầu tư: Chị Nương
  • Đơn vị  thiết kế và Thi CôngSân vườn Đỉnh Việt
  • Vị trí dự án: Lái Thiêu, Bình Dương

Hình ảnh hiện trạng trước khi thi công

Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi
Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi
Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi
Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi
Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi
Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi
Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi
Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi
Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi
Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi

Hình ảnh trong quá trình thi công do Đỉnh Việt thực hiện

Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi
Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi
Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi
Thi công sân vườn biệt thự hồ bơi