Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp nhà Chị Bích tại Lái Thiêu Bình Dương

Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp nhà Chị Bích tại Lái Thiêu Bình Dương.

Thông tin tổng quan dự án thiết kế sân vườn nhà biệt thự

  • Tên dự ánThiết kế sân vườn biệt thự hồ bơi.
  • Chủ đầu tư: Chị Bích
  • Đơn vị  thiết kếSân vườn Đỉnh Việt
  • Vị trí dự án: Thị xã Lái Thiêu. Bình Dương

Hình ảnh hiện trạng trước khi thi công

Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp
Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp
Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp
Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp
Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp
Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp
Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp
Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp
Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp
Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp
Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp
Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp
Biệt thự sân vườn hồ bơi đẹp